Är ni i behov av att skicka ut underlag eller dokument till kunder / underkonsulter men avstår då risken för dataläckage är stor? Med SECUDRIVEs olika produkter applicerar ni giltighetstid, kopieringsskydd, lösenord, automatisk radering eller några av de många andra policys som finns att tillgå.

Kontakta oss för mer information.