HESP
Säker kommunikation

Hardened Encrypted Secure Phone är ett kommunikationssystem för organisationer med höga säkerhetskrav.

Faraday Bag

Signalskyddsutrustning för datorer, telefoner och elektronik. Förhindrar RF-strålning genom väskan.