File Server – Ett säkert och effektivt skydd av konfidentiella uppgifter

Skapa en säker fildelningsmiljö på filservrar och moln med DRM (Digital Rights Management). Förhindra dataläckage samtidigt som anställda kan dela och arbeta med konfidentiell data på ett säkert sätt.

Alla användare, även med liten eller ingen kunskap av att använda datasäkerhetslösningar, kan enkelt hantera Secudrive File Server.

Operativsystemskrav

File Server Manager ㅣ Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 (32-bit & 64-bit)
File Server Client ㅣ Windows 10, 8.1, 8, 7 (32-bit & 64-bit)

Tekniska Specifikationer

Ladda ner produktblad här.