USB Drive Security

USB Drive Security ger organisationer möjlighet att hantera säkra USB-diskar med hjälp av digital rättighetshantering för att förhindra dataläckage.

USB-disken är hårdvarukrypterad (AES-256) och man kan enkelt applicera en mängd olika policys som begränsar användare från att kopiera, skriva ut, ta skärmdumpar och överföra filer via nätverket. Det finns många olika möjligheter att skydda er data som t.ex. att sätta giltighetstid på materialet som sedan automatiskt raderas efter utgången datum.

Integration med Active Directory är möjlig.

Efter distribution av USB-disken kan informationen uppdateras på distans av informationsägaren, men även raderas eller låsas vid t.ex. förlust av disken.

Beroende på vad som skall skyddas finns olika nivåer av USB Drive Security, och diskarna finns i storlekarna 4 GB – 64 GB

 

Vill ni veta mer? Kontakta oss för en demonstration!