Den 23 & 24 Augusti 2023 deltar DataProtect på DALO Industry Days.
Evenemanget anordnas av det danska försvaret och är den största utställningen i Danmark med produkter inom framförallt försvarsområdet.

DataProtect deltar för andra året och kommer att visa upp flertalet nya produkter inom säkerhetsområdet. Det ger oss en unik möjlighet att träffa representanter från både danska som internationella organisationer och myndigheter.