Svensk myndighet väljer DataProtect som leverantör av RÖS-tält.

Kravet har ökat på verksamheter där man idag hanterar känslig information.

-Att bygga om befintliga utrymmen för att uppfylla säkerhetskraven är dyrbart, men att istället använda ett tält man är en betydligt mer ekonomisk och flexibel lösning säger Claes Kylemark, VD för DataProtect.

Ordervärdet är hemligt men är företagets enskilt största order av tält, och även om flertal stora tält sålts i närtid är detta en mycket viktig affär för DataProtect.

-Det här visar att DataProtect har förtroendet och kunskapen att förse myndigheter med säkerhetsutrustning som t.ex. RÖS-tält.

*RÖS = Röjande signaler, vilket innebär signaler som uppstår när information förmedlas oavsiktligt, genom att all elektronisk utrustning genererar elektromagnetisk strålning som kan avlyssnas och läsas av.

Tältet på bilden är ett exempel på hur det kan byggas, men alla tält byggs helt enligt kundens önskemål.