HESP – Hardened Encrypted Secure Phone är ett säkert kommunikationssystem.

Systemet bygger på att kunden driftar kommunikationsservern i eget nät samt administrerar alla kryptonycklar. Säkerhetsnivån är ”Governmental Level” och all kod finns för granskning efter signerat avtal.

Systemet kan kundanpassas

Vänligen kontakta oss för mer information

Specifikation

  • AES 256 in GCM Mode
  • RSA, DH 15360
  • Hash SHA-512
  • ECC B571 / P521
  • Stöd för SD-HSM

 

  • Olika Algoritmer för grupper inom organisationen
  • Krypterad meddelandehantering
  • Krypterad filöverföring