HESP – Hardened Encrypted Secure Phone är ett säkert kommunikationssystem.

Systemet bygger på att kunden själv driftar kommunikationsservern i eget nät samt administrerar alla kryptonycklar. Säkerhetsnivån är ”Governmental Level” och all kod finns för granskning efter signerat avtal.

Systemet och skerhetsnivån anpassas efter kundkrav.

Vänligen kontakta oss för mer information

Specifikation

  • AES 256 in GCM Mode
  • RSA, DH 15360
  • Hash SHA-512
  • ECC B571 / P521
  • Stöd för SD-HSM

 

  • Olika Algoritmer för grupper inom organisationen
  • Krypterad meddelandehantering
  • Krypterad filöverföring