En stor del av allt dataläckage inträffar på grund av enheter går förlorade eller blir stulna. Lagring av data sker på interna likväl som externa enheter men även på nätverksdiskar. För att säkerställa att informationen inte lämnar mediat finns möjligheten att använda hårdvarukrypterade lagringsenheter. Hårdvarukrypterade enheter försvårar och i vissa fall omöjliggör för en antagonist att stjäla er data.

Att ta med känslig information på affärsresor kan medföra en högre risk för individen. Skydda din personal genom att använda krypterad utrustning.

DataProtect har lösningar för både civilt och militärt bruk och hjälper er gärna att finna rätt lösning för er skyddsklass.

Vi kan leverera de flesta på marknaden hårdvarukrypterade lagringsenheter och nu även ECLYPT Core (200/600) från Viasat UK.