Är ni i behov av att dela skyddsvärd information med kunder / underkonsulter men avstår då risken för dataläckage är stor? Med SECUDRIVEs olika produkter applicerar ni giltighetstid, kopieringsskydd, lösenord, automatisk radering eller några av de många andra policys som finns att tillgå.

Kontakta oss för mer information.