Marknaden står inför en förändring. Destruktion av mediabärare innehållande minneskretsar har varit helt baserat på förstörande teknik ( shredders ) vilket skapar en restprodukt som inte kan återvinnas. ProDevice lanserar nu T1000 Deflasher som med HPI ( High Energy Impulse ) fullständigt förstör innehållet på diskarna, men lämnar enheten fysiskt intakt vilket gör att återvinning är möjlig. Minneskretsarna är inte möjliga att återanvända.

ProDevice är ledande inom modern teknik för destruktion av data från olika lagringsmedia. Sedan 2012 har ProDevice aktivt arbetat för att utveckla tekniken för att högsta säkerhetskraven uppfylls. Produkterna uppfyller strikta standarder relaterade till dataskydd definierade av internationella riktlinjer.

Är ni i behov av utrustning för säker radering av mediabärare, tveka inte att kontakta oss.