Faraday Cases

Skydda känslig utrustning mot bl.a. radiofrekvensvapen och EMP men även kraftiga solstormar och andra RFI problem.

Faraday Bag

Signalskyddsutrustning för datorer, telefoner och elektronik. Förhindrar RF-strålning genom väskan.

EO-Security
Speech Protectors

Skydda mötesrum mot avlyssning genom gömda mikrofoner, lasermikrofoner eller liknande hot.

Caseva

Säkerhetsväskor för transport av värdefull information eller utrustning. Försedda med avancerade låsmekanismer.

CyberLock

CyberLock är ett nyckelbaserat system som är utformat för att öka säkerheten, spårbarheten och nyckelhanteringen. En nyckel till hela organisationens alla lås oavsett typ.

Faraday – EMC Tält

Faraday – EMC Tält i olika storlekar för att tillfälligt isolera arbetsmiljön från yttre påverkan.
Produkterna har hög säkerhetsklassning.

Garrison
Ultra Secure Browsing

Surfa säkert på isolerade nätverk. Avancerad ”Appliance” konverterar webbtrafik till säker data