Flera ambassader i Europa har utrustats med teknik för att på ett snabbt och säkert sätt kunna radera information från alla typer av databärare.
Ett problem har tidigare varit att manuella handgrepp har krävts för att plocka loss t.ex. serverdiskar från sina ramar innan de kan förstöras. Detta är inte längre ett hinder då diskarna med sin vagga/ram kan placeras i en degausser och förstöras inom några sekunder.

Utrustning byggda med flashkretsar mals enkelt ner i en shredder av mindre modell och blir till skrot.

Kraven från ambassaderna var; snabb och enkel radering av känslig data vid ett omedelbart hot eller krav på evakuering.
Det finns idag flera aktörer på marknaden men ingen med så komplett produktflora som PRODEVICE som hanterar alla typer av media på ett effektivt sätt.

Efter implementation av utrustningen på de aktuella ambassaderna kunde säkerhetsprotokollen godkännas då allt fungerade enligt plan.

Note: Alla de aktuella ambassaderna använder PRODEVICE utrustning levererade av de lokala partners i respektive land.