DataProtect deltar på DALO Industry Days

DataProtect deltar på DALO Industry Days

Den 23 & 24 Augusti 2023 deltar DataProtect på DALO Industry Days.Evenemanget anordnas av det danska försvaret och är den största utställningen i Danmark med produkter inom framförallt försvarsområdet. DataProtect deltar för andra året och kommer att visa upp...
RÖS-tält till myndigheter och företag

RÖS-tält till myndigheter och företag

DataProtect har under det senaste året levererat flertal RÖS-tält. Dessa används till utrymmen avsedda för arbete med säkerhetsklassificerade uppgifter och/eller forensiska utredningar. Intresset har ökat kraftigt under 2023 och det sker kontinuerligt förfrågningar på...
Ambassader utrustas med avancerad teknik

Ambassader utrustas med avancerad teknik

Flera ambassader i Europa har utrustats med teknik för att på ett snabbt och säkert sätt kunna radera information från alla typer av databärare.Ett problem har tidigare varit att manuella handgrepp har krävts för att plocka loss t.ex. serverdiskar från sina ramar...