DataProtect har under det senaste året levererat flertal RÖS-tält. Dessa används till utrymmen avsedda för arbete med säkerhetsklassificerade uppgifter och/eller forensiska utredningar.

Intresset har ökat kraftigt under 2023 och det sker kontinuerligt förfrågningar på tält som kan sättas upp i befintliga lokaler.

Kostnaderna för ett tält är förhållandevis låga då man kan se det som en tillfällig lösning och sedan flytta det till andra platser istället för att bygga om befintliga lokaler.

Alla tält som tas fram byggs helt enligt kundens önskemål och kan förses med önskade anslutningar. Självklart är alla anslutningar filtrerade och släpper inte igenom några signaler.
Det går att få både med fönster och olika typer av dörrar beroende på vad man anser passar sin verksamhet bäst.

Tälten är av mycket hög kvalité och används världen över av myndigheter och militära organisationer.

På bilden ses ett tält utrustat med en kraftigare ram för att kunna hantera bl.a. den metalldörr som är monterad. Man kan även använda enklare typer av ingångar till utrymmet, allt enligt kundens önskemål.

-Då kravet på avlyssningsskyddade utrymmen ökat och fler verksamheter hanterar säkerhetsklassificerad information kommer fler organisationer se den ekonomiska fördelen att använda tält istället för att bygga om lokaler avslutar Claes Kylemark.