CyberLock är ett nyckelbaserat åtkomstkontrollsystem som är utformat för att öka säkerhet, spårbarhet och nyckelkontroll i hela din organisation.
Baserat på en unik design av elektroniska låscylindrar och programmerbara nycklar löser CyberLock säkerhetsproblem som inget annat system kan.

Fördelar
Mångsidig:
CyberLock cylindrar kan enkelt monteras inte bara på dörrar utan även på grindar, lastbilar, transportcontainrar och andra mobila och fjärranslutna tillgångar. Full tillgångskontroll är nu möjlig på tillgångar som tidigare var begränsade till endast mekaniska lås och nycklar.

Kostnadseffektivt:
Elektroniska cylindrar installeras utan ström eller kablar vilket gör installation och installation snabb, enkel och prisvärd. Batterierna i CyberKey nycklarna ger CyberLock cylindrarna energi och kringgår behovet av att installera och underhålla dyra ledningar.

Överlägsen nyckelkontroll:
Nycklar är programmerade med åtkomstbehörigheter för varje enskild användare. Om en nyckel går förlorad kan den enkelt avaktiveras i systemet

DataProtect Sverige AB erbjuder ett komplett utbud av CyberLocks produkter i Sverige i samarbete med Sellox UK – CyberLock Platinum Partner

Användningsområde

CyberLock används för att säkra upp hela städer, men även inom militära anläggningar, industrier, järnvägar samt kritisk infrastruktur.